Dětský domov se školou Lety

Pobyt

Děti v dětském domově se školou žijí v rodinných skupinách, které mají 6 až 8 dětí.

Děti docházejí do běžných škol a odpoledne, o víkendech i o prázdninách jim výchovně vzdělávací péči zajišťují vychovatelé, asistenti pedagoga, speciální pedagog, psycholog a sociální pracovnice. Děti také navštěvují své zájmové kroužky v okolí nebo se zúčastňují např. muzikoterapie, chodí na samostatné vycházky, tráví čas s vrstevníky. O víkendech nebo o prázdninách děti tráví čas např. sportovními a kulturními akcemi, cyklistickými nebo turistickými výlety, v létě jezdí na vodu, v zimě na hory nebo jen tak odpočívají, tráví čas s rodinou nebo s kamarády.

Výchovně vzdělávacími činnosti získávají děti potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti důležité pro jejich zdravý vývoj. V rámci těchto činností se děti podílejí na chodu domečku, kde se učí pečovat o své věci i o prostředí, ve kterém žijí. Dětem je rovněž poskytována psychologická, logopedická, speciálně pedagogická, poradenská a sociální péče a sociálně právní ochrana. Snahou dětského domova je vrátit děti do svých rodin a co nejlépe je připravit na samostatný život.